Stopy procentowe w umowie o kredyt gotówkowy

Polityka monetarna odgrywa decydującą rolę w kształtowaniu popytu na kredyt gotówkowy, hipoteczny, a także inne formy zobowiązań spotykane w bankowości detalicznej. Analiza stóp procentowych to wartościowa forma budowania długoterminowych oszczędności dla kredytobiorcy, ale nie tylko.

Analiza umowy kredytowej pod kątem stóp procentowych

Stopa referencyjna to jedno z podstawowych pojęć do zapamiętania przed podpisaniem umowy kredytowej. Stopa referencyjna to inaczej stopa oprocentowania stanowiąca fundament współpracy banków z kredytobiorcami. Stopa referencyjna jest obecnie najniższa w historii, ustalana bezpośrednio przez Radę Polityki Pieniężnej (Narodowy Bank Polski). Stopa oprocentowania kredytu oznacza krótko mówiąc wynagrodzenie kredytodawcy za obsługę zadłużenia. Można przyjmować w umowach kredytowych stałe lub zmienne oprocentowanie. Pierwsze występuje niezwykle rzadko, o co ma również pretensje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (najnowsze raporty). Dlaczego? Stałe oprocentowanie w umowach o kredyt gotówkowy jest bardzo bezpieczne długoterminowo, ale niestety droższe od zmiennego w okresie niskich stóp procentowych.

Czy podjąć większe ryzyko?

Według badań instytucji związanych z sektorem kredytów krótkoterminowych najważniejsza przewaga dla konsumentów to możliwie najniższe raty, a nie rozpatrywanie stałych lub zmiennych stóp procentowych. Warto mieć jednak na uwadze kształtowanie polityki monetarnej, która odbija się na budżetach kredytobiorców w przypadku podniesienia stóp procentowych. W takim przypadku stała stopa procentowa bywa zbawienna i chroni przed znaczącymi wahaniami rynkowymi. Niektóre banki wykorzystują zmienną i stała stopę oprocentowania, co musi zostać podkreślone w umowie, o czym mówi bezpośrednio ustawa o kredycie konsumenckim.

Przyszłość stóp procentowych w Polsce

Rada Polityki Pieniężnej nie zamierza w najbliższej przyszłości podnosić stóp procentowych, chociaż po rosnącej dynamicznie inflacji widać, że taka potrzeba na pewno się pojawi. Ceny żywności, paliw, energii elektrycznej wpłyną na negatywne nastroje społeczne, a także na obniżenie wartości zgromadzonych, i tak niewielkich oszczędności w bankach. Niskie stopy procentowe nie mogą obowiązywać cały czas, chociaż niektóre wypowiedzi Z RPP sugerują nawet ich dalsze obniżanie w okresach wysokiej inflacji, co jest nieco sprzeczne z wyzwanym międzynarodowo podejściem ekonomicznym.

User login