Jak dobrze podejść do zaciągnięcia kredytu gotówkowego?

Przed zaciągnięciem kredytu gotówkowego warto sprawdzić wiele czynników i po prostu podejść właściwie do kwestii zabezpieczenia ekonomicznego na wypadek wystąpienia kryzysu.

O czym kredytobiorca powinien pamiętać?

Rata kredytu gotówkowego nie jest stała, ale zmienia się wraz z cyklem polityki monetarnej. To, że zaciągasz tani kredyt konsumpcyjny dzisiaj nie znaczy, że nie spłacisz ostatecznie droższego przez znaczne wzrosty stóp procentowych. Obserwacja komunikatów z Rady Polityki Pieniężnej (Narodowego Banku Polskiego) to krok do zabezpieczenia długoterminowych interesów kredytobiorcy. Na razie w Polsce obowiązują historycznie niskie stopy procentowe, ale sytuacja na pewno się zmieni wraz z postępującą presją inflacyjną. Nie do końca tylko wiadomo, w jakim okresie. Jeżeli twój budżet dopina się wyłącznie przy danej strukturze rat lepiej z kredytu gotówkowego zrezygnować. Bez pola na elastyczność finansową nie ma mowy o średnio/długoterminowych zadłużeniu. Kolejna kwestia dotyczy określenia metod restrukturyzacji. Najpopularniejsze to wakacje kredytowe, podpisanie dodatkowego aneksu do umowy (wyłącznie przy jednym kredycie jednocześnie), konsolidacja (przy wielu zobowiązaniach, uśrednienie oprocentowania, niska rata), refinansowanie (przeniesienie droższego kredytu do tańszej instytucji), ogłoszenie upadłości konsumenckiej (możliwość anulowania długów, ale absolutnie wykluczenie z rynku kredytowego). Najgorsza perspektywa to zaciąganie nowych kredytów na spłatę starych. Jeżeli spotyka cię podobna kwestia powinieneś rozpatrzyć poważną restrukturyzację.

Aktywność kredytowa na plus

Wiarygodność kredytowa to sprawa kluczowa dla pozyskania nowego kredytu konsumpcyjnego w bankach, SKOK-ach, internetowych firmach pożyczkowych. W BIK bardzo ważne kwestie to terminowa spłata, częstotliwość pozyskiwania nowych umów kredytowych i ogólnie rozumiana aktywność kredytowa. Nigdy nie zaciągałeś pożyczek? W takim razie nie ma cię w BIK, a to utrudni nawiązanie kontaktu z kredytodawcą. O RRSO w aktualnych warunkach prawnych nie trzeba się martwić, ponieważ koszty pozaodsetkowe i windykacyjne zostały ograniczone. Obawa przed opłatą za rozpatrzenie wniosku, czy dziwnymi opłatami administracyjnymi nie jest uzasadniona. W razie problemów z klauzulami niedozwolonymi odwołaj się do rzecznika praw konsumenta (wysoka skuteczność).

User login