Wprowadzenie ustawy antylichwiarskiej, a zmiany w parabankach

Problem nadmiernego oprocentowania pożyczek krótkoterminowych obowiązuje właściwie od lat dziewięćdziesiątych w szerszym, społecznym rozumieniu. Zabezpieczenie niewielkiej umowy chwilówki bardzo dużym majątkiem trwałym, a następnie przejmowanie nieruchomości przez parabanki to tylko jeden z niekorzystnych scenariuszy, z którymi zmagali się do tej pory kredytobiorcy w Polsce. Ustawa antylichwiarska i proponowane zmiany w ograniczeniu kosztów pozaodsetkowych to nadzieja na całkowite oczyszczenie rynku z nieuczciwych podmiotów. Jak wprowadzenie ustawy antylichwiarskiej odbija się na praktycznym funkcjonowaniu instytucji pozabankowych?

Zmiany w parabankach w odniesieniu do nowej ustawy

Najważniejsza zmiana dotyczy ograniczenia kosztów pozaodsetkowych. Można powiedzieć w skrócie, że ustawa antylichwiarska zamknie rozdział pożyczek krótkoterminowych, w których opłaty dodatkowe przekraczały mocno kapitał początkowy wypłacany na rachunek kredytobiorcy. Ustawa antylichwiarska narzuca na parabanki dodatkowe obowiązki informacyjne, a jednocześnie zwiększa ryzyko obsługi klientów indywidualnych i firmowych. Dlaczego? Przede wszystkim parabanki przejmowały do tej pory najbardziej ryzykownych, odrzuconych przez banki detaliczne kredytobiorców. W zamian za podejmowanie ponadprzeciętnego ryzyka obsługi kredytobiorcy bez zdolności kredytowej parabanki wymuszały stosowanie zabezpieczeń w postaci solidnych kosztów pozaodsetkowych. Nałożenie limitów w kosztach pozaodsetkowych spowoduje z dużym prawdopodobieństwem ograniczenie dostępu do pożyczek krótkoterminowych. Negatywna zdolność kredytowa uniemożliwi pozyskanie dodatkowych pieniędzy na potrzeby. Parabanki zaczną ograniczać ryzyko podobnie do banków detalicznych. Rynek już idzie w tym kierunku. Nieuczciwe podmioty przesuną się też z dużym prawdopodobieństwem do szarej strefy, absolutnie nieregulowanej. W pożyczkach krótkoterminowych wyższa opłata parabanku to wynagrodzenie za ryzyko. Pozostawienie nieco większych kosztów dodatkowych warto przemyśleć. Ustawa antylichwiarska to krok w dobrym kierunku, ponieważ utrata mieszkania w zamian za kilkaset złotych kredytu gotówkowego to prawdziwa tragedia. Restrukturyzacja branży parabankowej jest potrzebna, ale na pewno nie ekstremalnie.

Przydatne zmiany, które warto wprowadzić

Na pewno parabankom przyda się większy nadzór nad obsługą klientów indywidualnych. Jeżeli ustawa nie pociąga za sobą realnych konsekwencji prawnych parabanki w większości naruszają standardy etyczne, bo zmusza do tego konkurencja i presja na wygenerowanie pozytywnego wyniku ekonomicznego. Przyda się też promowanie firm pożyczkowych z krajowym kapitałem. Radykalne, bardzo nagłe zmiany prawne to zamieszanie dla instytucji pozabankowych, a także dla klientów. Ciężar udzielania pożyczek gotówkowych spadnie też na segment społecznościowy. Tanie pożyczki to na pewno znak dynamicznego rozwoju gospodarki krajowej. Dostęp do taniego pieniądza umożliwia zaspokojenie nie tylko podstawowych, ale bardziej luksusowych potrzeb. Zmiany prawne na rynku parabankowym zapewniają pośrednio zyski firmom handlowym i usługowym. Przy ograniczeniu kosztów pożyczek można też spodziewać się wzrostu zatrudnienia, szczególnie w miastach o dużym nasyceniu parabankami. Ustawa antylichwiarska to zupełnie nowa sytuacja dla kredytobiorców, którzy w końcu zyskali ochronę prawną, niższe koszty podpisywania umów, zaufanie do parabanków. Parabanki na pewno nie znikną z rynku, ponieważ oprocentowanie pożyczek jest w dalszym ciągu atrakcyjne z ekonomicznego punktu widzenia.

User login