Kredyt gotówkowy i ekonomiczne koło zysku.

To, czym jest kredyt gotówkowy wie wielu z nas. Wiemy, czym się charakteryzuje i jakie płynął korzyści z zaciągnięcia owego kredytu gotówkowego. To wszystko wiemy i zdajemy sobie z tego doskonale sprawę. Ale czy zdajemy sobie sprawę z tego, że kredyt gotówkowy jest, można napisać, jednym z trybików ekonomicznego koła zysku dla banków? Tego raczej już nie wiemy, a przynajmniej nie wiele osób zdaje sobie z tego faktu sprawę, dlatego też teraz przyjrzymy się bliżej temu, w jaki sposób kredyt gotówkowy może być jednym z elementów procesu ekonomicznych zysków bankowych. Bo trzeba tutaj wyraźnie napisać, że kredyt gotówkowy od zawsze jest bardzo ważnym, elementem owego procesu ekonomicznego. Ale najpierw prześledzimy jak ów proces ekonomicznego zysku wygląda od samego początku, ponieważ w pewnym sensie kredyty gotówkowe i wszelkie inne, stanowią już końcówkę tego procesu. Na samym początku są lokaty bankowe, lokaty bankowe są nie jako pożyczką udzieloną bankowi. Osoby wpłacające pieniądze na lokatę bankową, udzielają pożyczki bankowi, który zobowiązuje się nam zwrócić owe pieniądze z lokaty bankowej wraz z odsetkami, wynikającymi z oprocentowania lokaty bankowej. W ten sposób banki zyskują kapitał, bardzo duży kapitał, który mogą dalej rozdysponować. Dalej banki, ów kapitał inwestują w różne przedsięwzięcia, ale i przeznaczają część pieniędzy właśnie na udzielanie kredytów gotówkowych. Owe kredyty gotówkowe są udzielane na procent, to też kredytobiorca zwracając kredyt, jest zobligowany zwrócić także kwotę odsetek. Tak wygląda pierwsza połowa procesu ekonomicznego zysku dla banków.

Druga połowa to już połowa liczenia zysków. Ponieważ zaczyna się to w momencie, w którym kredytobiorcy powoli rozpoczynają spłacanie zaciągniętych kredytów. Odsetki z jednego kredytu nie są duże, ale w sumie z wszystkich udzielonych kredytów otrzymujemy bardzo wysoką kwotę odsetek. Tak kwota zostanie dodana do kwoty zysków uzyskanych z innych inwestycji, chociażby giełdowych, i bank otrzymuje ogromną kwotę uzyskanych przychodów. Teraz owe przychody posłużą do wypłacenia lokat bankowych a także do tego by bank mógł na bieżąco utrzymywać płynność finansową, mógł stabilnie działać. Tak pokrótce wygląda owe koło ekonomicznego zysku banków.

Reasumując ten temat, możemy napisać, że jednym z najbardziej udanych pomysłów banków był pomysł wprowadzenia kredytów gotówkowych. To jest bezsprzeczne i większość osób to widzi. Dlatego dziś, kredyty gotówkowe są towarem flagowym, dla wielu banków.

User login