Formy zabezpieczenia kredytu

Biorąc większy kredyt bank będzie wymagał od nas pewnego zabezpieczenia. Musi mieć pewność, że będziemy w stanie spłacić zaciągnięty kredyt na czas. Jest kilka form zabezpieczenia kredytu bankowego. Najbardziej popularną formą zabezpieczenia kredytu jest poręczenie. W przypadku poręczenia jest potrzebna trzecia osoba, która podpisze zobowiązanie, że w przypadku, kiedy my nie będziemy w stanie spłacić kredytu ona spłaci go za nas razem z odsetkami jakie będą do niego naliczone.

Kim jest poręczyciel.

Umowa poręczenia jest umową cywilnoprawną. W takiej umowie poręczyciel podpisuje zobowiązanie wobec wierzyciela, czyli osoby która udziela kredytu, że spłaci go za dłużnika, jeśli ten nie będzie w stanie tego zrobić bez względu na to jakie będą tego przyczyny. Bycie poręczycielem jest dosyć ryzykowne. Jeśli ręczymy za kogoś musimy mieć pewność, że jest to osoba godna zaufania. Wielokrotnie miały miejsce sytuacje, kiedy dłużnik celowo nie spłacał rat, aby musiał to za niego zrobić poręczyciel. Sam miał pieniądze kredytu i to zupełnie za darmo, bez spłacania jakichkolwiek rat. Trudno jest znaleźć osobę, która będzie za nas ręczyć, ponieważ ludzie się boją, ze później przyjdzie im spłacać kredyt za kogoś. Umowa kredytu z poręczycielem wymaga formy pisemnej. Poręczyciel musi podpisać oświadczenie, że będzie w razie co spłacać kredyt. W umowie można zastrzec również warunki, kiedy poręczyciel będzie spłacał kredyt za dłużnika. Warto o takich warunkach pomyśleć, gdyż nigdy nie wiadomo, czy osoba której poręczamy kredyt nie okaże się zupełnie kimś innym niż nam się wydawało.

Inną formą poręczenia kredytu jest podpisanie weksla własnego in blanco. Po sporządzeniu takiej deklaracji bank może wypełnić weksel w momencie, kiedy dłużnik przestaje płacić raty kredytu. Najbardziej popularne jest jednak ubezpieczenie kredytu. Wiąże się to z dodatkową opłatą, ale w razie kiedy dłużnik nie płaci zobowiązań, bank otrzyma z tego tytułu wypłatę z ubezpieczenia. W dzisiejszych czasach niemal każdy kredyt jest ubezpieczony. Innymi formami zabezpieczenia kredytów jest gwarancja bankowa, przelew wierzytelności, czyli sesja oraz przystąpienie do długu. Zabezpieczeniem kredytu mogą być również rzeczy. Można zastawić jakąś rzecz lub prawa, które będą stanowić formę zabezpieczenia naszego kredytu. Bank może nam też zablokować środki jakie mamy zgromadzone na rachunku bankowym, ale taka blokada powinna być ustalona na piśmie i to bez możliwości jej odwołania. Bardzo popularną formą zabezpieczenia kredytu, a zwłaszcza kredytu mieszkaniowego jest hipoteka. Tutaj zabezpieczeniem jest nieruchomość, która ma założoną księgę wieczystą. Hipoteka przypisana jest do nieruchomości, bez względu na to kto jest jej właścicielem. Często mamy oferty sprzedaży mieszkań, które są obciążone hipoteką. Takie mieszkania nie cieszą się sporym braniem. Każdy woli kupić mieszkanie, które nie ma żadnych obciążeń hipotecznych i mieć pewność, że kupują mieszkanie, którego nikt nie będzie w stanie im zabrać za czyjeś długi.

User login