Lokaty bankowe na korzystnych warunkach

Dobra lokata bankowa to sposób na to, aby bezpiecznie zainwestować swoje pieniądze i w przyszłości odebrać je z zyskiem, praktycznie bez obaw o utratę tych środków. Warunkiem jest jednak posiadanie wolnych środków, czyli takich, których przez okres trwania lokaty nie będziemy musieli wykorzystać. Wiąże się to z tym, ze lokując pieniądze na lokacie gotówkowej musimy liczyć się z tym, że nie będziemy ich mogli wybrać, zanim nie upłynie termin lokaty. Wybranie przed terminem spowoduje zaś utratę wypracowanego już zysku i takie lokowanie środków mijałoby się z celem. Od tego na jak długi czas będziemy posiadać wolne środki uzależniony będzie wybór lokaty długoterminowej lub też krótkoterminowej. Ważna jest też wysokość kwoty, jaką chcemy ulokować, bowiem w większości przypadków jest wymagany minimalny wkład do otworzenia lokaty. W zależności od jej typu może on wynosić od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Z reguły w najpopularniejszych lokatach, nie jest on jednak zbyt wysoki.

Najkorzystniejsza lokata – wybór

Jeśli już wiemy jaką kwota dysponujemy, na jak długo możemy ja ulokować , to nadchodzi czas na wybór konkretnej oferty. Ponieważ są one bardzo liczne, to najpierw warto skorzystać z jakiejś dobrej porównywarki lokat, czy rankingu. Następnie można już zapoznać się z wybranymi lokatami w szczegółach. Ze względu na zysk, najwalniejszą cecha każdej lokaty jest oczywiście jej oprocentowanie, które bezpośrednio wpływa i informuje o tym, jak duże będą zyski z danej lokaty. Oprócz tego kluczowe znaczenie ma również to, czy odsetki są kapitalizowane i jaka jest częstotliwość tej kapitalizacji. Im jest ona większa, tym większy będzie zysk z danej lokaty. Trzeba także zdecydować się na stałe lub zmienne oprocentowanie. Stałe oprocentowanie będzie dobrym zabezpieczeniem przed zmianami związanymi z obniżeniem stóp procentowych przez NBP. Z kolei oprocentowanie zmienne pozwoli na osiągnięcie większego zysku, jeśli stopy procentowe zostaną podwyższone. Jeśli dla kogoś lokata tradycyjna, ze standardowym oprocentowaniem to zbyt mało pod względem zysku, to może skorzystać z produktu bankowego, jaki jest lokata podwójna. Wtedy jednak trzeba być gotowym na większe ryzyko. W lokacie takiej bowiem część środków jest inwestowana w taki sposób, jak na każdej innej lokacie, zaś druga część jest inwestowana w nieco bardziej agresywny sposób. Ryzyko jest wtedy większe, ale jednocześnie większy jest również zysk.

Inne aspekty związane z lokatą

Najważniejszy jest oczywiście zysk z lokaty, ponieważ właśnie w tym celu się ją zakłada. Jednak nie mniej ważne są również inne aspekty. Lokata może wiązać się na przykład z dodatkowymi kosztami, chociażby takimi, jak opłata prowizyjna, czy też inne opłaty manipulacyjne. Jednak często jest tak, że baki rezygnują z tych opłat, aby uczynić swoją ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną. Ważna jest również możliwość założenia takiej lokaty przez internet oraz kontrolowania jej stanu za pomocą bankowości internetowej, co z pewnością da wielu osób jest znacznym udogodnieniem.

User login