Oprocentowanie a kapitalizacja odsetek przy lokacie

Oprocentowanie stanowi najistotniejszą kwestię przy wyborze lokaty bankowej. We wszelkiego rodzaju rankingach internetowych to właśnie wysokość oprocentowania jest wyróżniona. Zysk z lokaty uzależniony jest jednak również od sposobu naliczania odsetek. Pojęciem kapitalizacji opisuje się sposobu i częstotliwość dopisywania do rachunku odsetek. W rezultacie lokaty posiadające takie same oprocentowanie ale inny sposób kapitalizacji mogą przynieść zdecydowanie inny dochód.

Większość banków oferuje lokaty z końcową kapitalizacją odsetek. Załóżmy, że lokata zakładana jest na dwa lata. Po upłynięciu 24 miesięcy bank od wpłaconej kwoty nalicza odsetki. Trzeba pamiętać również o tym, że od zysku odliczany jest 19 procentowy podatek Belki. Po upłynięciu tego terminu zgromadzony kapitał wraz z naliczonymi odsetkami i odjętym podatkiem wypłacane są inwestorowi. Lokaty z roczną kapitalizacją odsetek są najczęściej oferowanymi produktami oszczędnościowymi przez banki. W rzeczywistości okazuje się jednak, że dla Klienta korzystniejszą opcję stanowi częstsza kapitalizacja odsetek. Do środków zgromadzonych na lokacie rocznej odsetki mogą być dopisywane każdego dnia, co miesiąc czy co kwartał.

Dlaczego częstsza kapitalizacja odsetek na lokacie jest korzystniejsza?

Odpowiedź na to pytanie jest dość proste. Lokata założona na kwotę 10 tysięcy złotych, z końcową kapitalizacją odsetek oznacza, że odsetki naliczane są wyłącznie od powyższej kwoty. Inaczej działa lokata z miesięczną kapitalizacją odsetek. Po upłynięciu pierwszego okresu do 10 tysięcy złotych dodawane są wypracowane odsetki. W drugim miesiącu odsetki naliczane są nie tylko od kwoty 10 000 zł ale łącznie z dodanym wcześniej miesięcznym zyskiem. Wtedy możemy mówić o procencie składowym. Działanie procentu składkowego najprościej wyjaśnić na przykładzie. Przyjmijmy, że zakładamy lokatę w wysokości 20 000 zł na 24 miesiące z półroczną kapitalizacją odsetek. Wysokość oprocentowania lokaty wynosi 4 % w skali roku. Oprocentowanie w skali półrocza wynosi 2 %. Zysk z lokaty przedstawia się następująco:

I półrocze - 20 000 zł x 102 % = 20 400 zł (400 zł odsetek)
II półrocze - 20 400 zł x 102 % = 20 808 zł (408 zł odsetek)
III półrocze - 20 808 zł x 102 % = 21 224 (416,16 zł odsetek)
IV półrocze - 21 224,16 z 102 % = 21 648 (424,4832 odsetek)

Przy rocznej kapitalizacji odsetek zysk z lokaty przy kwocie 20 000 zł wyniesie 1632 zł. Widać więc jak na dłoni, że zysk z lokaty w przypadku półrocznej kapitalizacji jest o 16 zł wyższy niż przy kapitalizacji rocznej. Przy kapitalizacji kwartalnej a nawet miesięcznej zysk może być jeszcze większy.

User login