Historia kredytowa a szanse na kredyt

kermit

Niezwykle istotna jest także historia kredytowa, gdyż to ona stanowi podstawę do uznania potencjalnego klienta za wiarygodnego. Uznanie wiarygodności, najczęściej jest kluczowym elementem, jaki przeważyć może w podjęciu pozytywnej decyzji przez bank, kiedy klient ubiega się o kredyt. Kredyty gotówkowe, udzielane są nieporównywalnie częściej osobom, które nie posiadały wcześniej żadnych szeroko pojętych trudności z regulowaniem dotychczasowych podjętych kredytów i analogicznie, kiedy bank wykryje, że klient doświadczył pewnych problemów ze spłatą kredytu, szanse na wyrażenie kolejnej zgody rozpoczęcia okresu kredytowego stopniowo maleją. Prócz deklaracji, jaką złożyć może potencjalny kredytobiorca w formie ustnej, ogromne znaczenie przy decydowaniu o ewentualnym przyznaniu kredytu, ma także i rejestr BIK, czyli Biura Informacji Kredytowej. Jeżeli klient banku pozostaje zadłużony lub też, w przeszłości uchylał się od spłacania kredytu, usłyszeć może odpowiedź odmowną. Procedura taka, opiera się na sprawdzeniu opinii, jaką posiada dany klient w rejestrze BIK. Opinię taką, klient może samodzielnie sprawdzić, lecz oficjalnie, przy ubieganiu się o przyznanie kredytu i uznanie zdolności kredytowej, znaczenie ma przede wszystkim opinia, którą wyrazić może tylko i wyłącznie bank.

Początkowo, należy złożyć stosowny wniosek o kredyt. Wnioski takie, rozpatrywane są przez bank, przy czym bardzo duże znaczenie ma sprawozdanie jakie rejestr BIK zdaje bankowi. Jeżeli klient spłacał dotychczasowe podjęte przez siebie kredyty gotówkowe w czasie jaki został ustalony drogą prawną, jego opinia w rejestrze BIK będzie zdecydowanie pozytywna, co w sposób pośredni, przyczyni się do kredytu ostatecznego udzielenia. System stałego porozumienia pomiędzy rejestrem BIK a bankami, jest niezawodnym mechanizmem, który pozwala na wykrycie praktycznie wszelkiego rodzaju uchylania się od ujawnienia historii kredytowej.

BIK, stanowi największe znaczenie i to on jest właśnie najczęściej sprawdzany przez personel banku. Niemniej jednak, równie popularny i powszechny jest także KRD, czyli Krajowy Rejestr Dłużników, gdzie na listę umieszcza się każdego, kto stosuje dowolne manipulacje, by uniknąć spłacenia zaciągniętego długu. Zadłużenie, zostaje sprawnie wykryte, przede wszystkim dzięki temu, że lista dłużników jest stale aktualizowana, przy czym jest ona dostępna w każdej chwili, gdy tylko zachodzi potencjalna potrzeba skorzystania z listy dłużników. O ile BIK zawiera informację o każdym, kto podejmował się już kredytu i zawierać może informację pozytywną lub negatywną, KRD informację zawiera jedynie negatywną.

User login